ابراهیمیان به مهر خبر داد:

شورای نگهبان طرح «اقدام متقابل دولت در اجرای برجام» را تایید کرد

سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» در جلسه امروز این شورا خبر داد.

نجات الله ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام جلسه بعدازظهر امروز این شورا برای بررسی طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» اظهار داشت: بعد از طرح مباحث مخالفان و موافقان این طرح در نهایت اکثریت اعضای شورای نگهبان این طرح را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.

وی با بیان اینکه تایید این مصوبه با رای اجماعی نبوده است، خاطرنشان کرد: با رای اعضای شورای نگهبان برای یکایک بندهای طرح اقدام متقابل دولت در اجرای برجام به صورت جداگانه رای گیری شد و چندین ایراد نیز مطرح بود که برای هر کدام از آنها رای گیری شد، اما هیچ کدام از آنها رای اکثریت را مبنی بر مغایرت با شرع و قانون اساسی بدست نیاورد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: به این ترتیب این موضوع به مجلس ابلاغ می شود تا مراحل نهایی خود را برای ابلاغ به دولت طی کند.