با رای نمایندگان مصوب شد؛

لزوم کسب ۲۰ درصد کل آراء در مرحله اول شرط انتخاب شدن در مجلس

سیاسی

کسب ۲۰ درصد کل آراء در مرحله اول، شرط انتخابات مجلس برای هر فرد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر از این طرح اصلاحی، مقرر کردند که در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد کل آراء را کسب کند و انتخاب نماینده در مرحله دوم و میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی آرا صورت می گیرد.

به گزارش مهر، این ماده در جلسه قبلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای رفع ایرادات به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع داده شده بود تا ایرادات آن رفع شود و پس از رفع ایرادات موجود، امروز در صحن علنی به تصویب رسید.

این ماده با ۱۴۶ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.