انتقاد «بان کی مون» از جنایات رژیم صهیونیستی

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل متحد تجاوزات و هتک حرمت های مکرر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و ضرب و جرح فلسطینیان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده از زور و خشونت در حق فلسطینان کرانه باختری انتقاد کرد و از این رژیم خواست در این مورد بازبینی کند.

بر اساس این گزارش، «استیفان دوژریک» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است: «بان کی مون» دبیر کل این سازمان همه اقدامات رعب و وحشتی را که امروز ما در فلسطین اشغالی شاهد آن هستیم، محکوم کرده است.

وی افزود: استفاده بیش از حد خشونت نگران کننده است و باید در این باره بازبینی شود.

دوژریک همچنین تصریح کرد: استفاده از خشونت و زور منجر به وخامت اوضاع خواهد شد که خود این باعث خونریزی های زیادی می شود.

وی اظهار داشت: بان کی مون از ادامه خشونت بی وقفه در فلسطین اشغالی به شدت احساس نگرانی می کند.

گفتنی است اوضاع امنیتی فلسطین اشغالی به دلیل هتک حرمت رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و شهروندان فلسطینی و انجام عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان متشنج است به طوری که از هر دو طرف ده ها نفر زخمی و کشته شده اند.