نابیناها و ناشنواها همچنان نمی توانند کاندیدای مجلس شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف شروط بینایی و حداکثر سن 75 سال برای ثبت نام در انتخابات مجلس و نمایندگی مخالفت کردند.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در دستورکار امروز نمایندگان پارلمان قرار دارد و در جریان این بررسی، نمایندگان  ماده 5 این طرح را تصویب کردند.
در گزارش دو شوری طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی ارایه شده است، آمده بود که در بند 6 ماده 28 قانون، کلمه 'بینایی' و در بند 7 این ماده عبارت 'و حداکثر 75 سال تمام' حذف و بندهای زیر جایگزین بند 1 این ماده قرار می گیرد و ترتیب بندها اصلاح می شود:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارایه پیشنهاداتی خواستار حذف کلمه 'بینایی' و 'و حداکثر 75 سال تمام' از گزارش کمیسیون و خواستار بازگشت به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند.
مخالفین بر این اعتقاد بودند که با ورود نابینایان به مجلس باید تمامی مدارک و اسناد مجلس شورای اسلامی به خط بریل نیز وجود داشته باشد که دارای بار مالی و مشمول اصل 75 قانون اساسی می شود.
نمایندگان مخالف حذف شرط سنی هم بر این اعتقاد بودند که با ورود نمایندگان بالای سن 75 سال، جایی برای حضور جوانان به مجلس نخواهد بود.
براساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4 - داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

27213

کد N989475