مجلس تصویب کرد،

شرایط دومرحله شدن انتخابات مجلس

انتخابات, انتخابات مجلس, انتخابات مجلس دهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط و نحوه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، براساس تصویب مجلس در ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد. به این صورت که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاوردند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر باشد تمام آنها در مرحله دوم شرکت خواهند نمود.

بر اساس تبصره یک این ماده، اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک پنجم مجموع آرا را کسب کرده باشد به مجلس شورای اسلامی راه خواهد یافت.

براساس تبصره 2، هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند در غیر این صورت نامزدی آنها به طور کلی باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.

براساس تبصره 3 ماده مذکور، وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.

بر اساس تبصره 4، کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول شرکت کرده‌اند رأی خواهند داد و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده اند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند.

براساس تبصره 5 ماده مذکور، در انتخابات میان دوره‌ای حوزه های انتخابیه 7 دوره مجلس کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

براساس تبصره 6، وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به مدرن سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر بر اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.

براساس تبصره7 این ماده، وزارت کشور موظف است با هماهنگی با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناوری های نوین برگزار کند.

همچنین براساس تبصره 8 این ماده، انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء استفاه می شود.

از 202 نماینده حاضر در جلسه 156 رای موافق، 8 رای مخالف و 9 رای ممتنع داده شد.

انتهای پیام
کد N989267