روحانی به دانشگاه تهران می رود

تسنیم نوشت: رئیس دانشگاه تهران از برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهور طی هفته آینده در دانشگاه خبر داد.

محمود نیلی احمد‌آبادی  از حضور رئیس جمهور به منظور شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران خبرداد و گفت: قرار بود این برنامه در این هفته با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شود که با علت تداخل برنامه رئیس جمهور به زمان دیگری موکول شد.

وی افزود: از دانشگاه تهران زمانی جدیدی را برای حضور رئیس جمهور درخواست کردند و قرار است این مراسم با حضور آقای روحانی اواخر هفته آینده در این دانشگاه برگزار شود.
29213

 

کد N988823