شوخی لاریجانی با توکلی درباره گوسفندهایش در بهشهر

علی لاریجانی و احمد توکلی که نسبت فامیلی با هم دارند، در اعلام موضعی در مخالفت با یکدیگر، از تریبون علنی مجلس با هم شوخی کردند.

اين خبر کامل مي شود.

2727

کد N988175