• ۲۴بازدید

شوخی لاریجانی با توکلی درباره گوسفندهایش در بهشهر

علی لاریجانی و احمد توکلی که نسبت فامیلی با هم دارند، در اعلام موضعی در مخالفت با یکدیگر، از تریبون علنی مجلس با هم شوخی کردند.

اين خبر کامل مي شود.

2727

وبگردی