از سوی رئیس جمهور

لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در زمینه ساخت نیروگاه های برق آبی به مجلس تقدیم شد

رئیس جمهور، لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد» را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به توسعه روابط دوستانه میان کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان براساس احترام متقابل، تفاهم و حسن همجواری و ابراز علاقه طرفین جهت تداوم استفاده مساوی از ظرفیت های آب و انرژی در مناطق مرزی مشترک رود ارس طبق موافقتنامه های معتبر میان دو کشور، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد مشتمل بر یک مقدمه و (23) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این لایحه را در تاریخ 8/ 7/ 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

انتهای پیام

کد N987769