عذرخواهی معاون ظریف به‌جای نماینده تهدید کننده صالحی

ایسنا نوشت:عراقچی درباره تهدید یک نماینده نسبت به دکتر علی‌اکبر صالحی و تیم مذاکره کننده و ادبیاتی که در شان مجلس نبود گفت: من از شما عذرخواهی می‌کنم.

کد N986929