• ۲۰بازدید

کاردار امارات به وزارتخارجه احضار شد

درپی دستگیری تعدادی از معلمین آموزش و پرورش در کشور امارات متحده عربی امروز کاردار این کشور در غیاب سفیر به وزارت خارجه فراخوانده شد.

وبگردی