چه کسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌شود؟

تسنیم نوشت: به نظر نمی‌رسد کسانی باشند که بدانند چه کسی ریاست مجلس نمایندگان را کسب کند، یا اینکه کدام بخش از حزب جمهوری‌خواه می‌تواند کنترل آن را کسب کند و یا اینکه اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان می‌تواند به صورت یکپارچه در این باره اقدامی انجام دهد.

کد N986759