ارسالی خوانندگان/ امروز داعش به جلسه علنی مجلس آمده بود؟

آقای سعید طاووسی مطلب زیر را ارسال کرده است.

امروز در جلسه علنی مجلس،وقتی دکتر صالحی با حرارت سخن می گفت و از تهدیدش به اینکه سیمان رویش می ریزند و می کشندش حرف می زد،گمانم متوجه هیچ نماینده ای که از مردم این کشور اسلامی رای گرفته است ، نشد.

تنها نماینده یک گروه می تواند چنین جنایتی را مرتکب شود و آن"داعش " است.

امروز پیکر سردار عزیز حسین همدانی که به دست داعش به شهادت رسیده، چندکیلومتر آن سوی تر از ساختمان مجلس که در آن یک نماینده ای می خواست سیمان روی رئیس سازمان انرژی اتمی بریزد،تشییع می شد.آیا مردم پرشوری که در آن مراسم بودند، از ایده داعشی که در بهارستان مطرح شد،خبر داشتند؟!

هر روز عکسها و فیلمهایی از جنایت های داعش در رسانه های کشور منتشر می شود اما تا حالا داعش کسی را با سیمان ریختن بر سرش نکشته است. بیم دارم  داعش بدون آنکه کپی رایت این ایده را بپردازد ،آن را در جایی در عراق یا سوریه اجرا کند!

1717

کد N986725