اظهارات زاکانی در مخالفت با کلیات طرح برجام

علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس گفت که ادعاها مربوط به برجام نادرست است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، زاکانی در مخالفت با کلیات طرح اجرای برجام اظهار کرد: ما امروز در گردنه‌ی حساسی از تاریخ عمر مجالس به ویژه مجلس نهم قرار داریم. امروز بحث برجام است که با عنایت به ابعاد مختلفی که دارد باید برای تصویب به مجلس داده شود، اما متاسفانه دولت تدبیر و امید اولین گام را جهت ارسال آن به مجلس انجام نداد.

او ادامه داد: در مسیر رسیدگی به برجام هم تقریبا از همه خطوط قرمز عبور شد و رسیدگی‌هایی که ما با کمیسیون برجام انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قوانینی که مجلس بنیان گذاشته و قانون سال 84 که رهبری آن را جزو انگشت شمار قوانین برتر صدساله شمرده‌اند تیم مذاکره کننده از آنها عبور کرده است.

ادامه دارد

کد N986274