نمایندگان مجلس به اولویت بررسی برجام در مجلس رای دادند

نمایندگان صبح امروز با تغییر دستور صحن علنی مجلس و بررسی با اولویت طرح برجام رای دادند.

به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان عضو جبهه پايداري مخالف تغيير دستور مجلس بوده و آن را تصميم هيات رئيسه و تباني با دولت براي بررسي سريعتر آن مي خواندند. ادعايي که از سوي رئيس مجلس تکذيب شد.

با وجود مخالفت هاي اين نمايندگان که در قالب نطق ها و تذکراتشان بروز يافت، نمايندگان مجلس به اولويت بررسي اين طرح راي داده و هم اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است. [span]

[span]گفتني است آنچه که در دستور کار مجلس است، طرحي است با عنوان «اقدام متناسب متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي شده و نه گزارش ويژه بررسي برجام. [span]

 نماينده اي که از کميسيون امنيت ملي گزارش اين کميسيون را قرائت کرد تاکيد کرد که تا پيش از 26 مهرماه بايد اين طرح در مجلس تصويب و به تاييد شوراينگهبان برسد. [span]

2727

کد N986102