اعضای کمیسیون امنیت ملی دلواپسان را «هوچی گر» خواندند

شرق نوشت: یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جنجال مخالفان برجام در روز تصویب این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پ گفت: «در جلسه کمیسیون امنیت ملی، هنگام مطرح‌شدن این بخش از ماده ٣ که «ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ١٩٠ هزار سو افزایش یابد»، سؤال برخی از نمایندگان این بود که ١٩٠ هزار سو ظرفیت غنی‌سازی از کجا آمده است و آیا در طول دو سال قابل‌حصول است؟ همچنین چرا مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، کاظم جلالی در پاسخ به این سؤال مخالفان برجام گفت: «موضوع ١٩٠ هزار سو با دكتر صالحی موردبحث قرار گرفته و همچنین این موضوع در كمیته مشتركی از نمایندگان پایداری و رهروان با حضور آقایان زارعی و بذرپاش و در چندین جلسه در خدمت آقای لاریجانی موردبحث قرار گرفت و در این مورد تصمیم‌گیری شده است. ضمنا پیشنهاد معرفی شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع، از طرف آقایان زارعی و بذرپاش مطرح شده است».

اما کار به همین‌جا ختم نشد و در ادامه نمایندگانی همچون كوچك‌زاده، رسایی و آقامحمدی در این جلسه با فریادهای مكرر، سعی در تحت تأثیر قراردادن نمایندگان حاضر در كمیسیون را داشتند و با اتهام‌زنی به نمایندگان موافق برجام، آنها را به كار‌كردن برای دولت و حمایت از آن متهم می‌كردند به نحوی كه یکی از این افراد ادعا كرد كه «این طرح در دولت تنظیم شده و در اختیار مجلس قرار گرفته و این طرح در واقع، طرح دولت است نه مجلس». روایت این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره واکنش دیگر نمایندگان به این برخورد نیز این‌گونه است: آقای جلالی در مقابل فریادهای كوچك‌زاده و تلاش او برای برهم‌زدن جلسه بررسی طرح برجام به‌شدت مقابله كرد و خطاب به مهدی كوچك‌زاده گفت: «دوره هوچی‌گری به پایان رسیده است. با صدای بلند نمی‌توانید حرف خود را به كرسی بنشانید و صدای من از شما بلندتر است. شما با موضوع برجام جناحی برخورد می‌كنید و مطالب و تصاویری كه به‌تازگی در اینستاگرام خود منتشر كرده‌اید، كاملا گویای همین امر است».

در ادامه این جلسه هم صفر نعیمی‌رز با انتقاد از كوچك‌زاده گفته كه آقای كوچك‌زاده با بلندكردن صدای خود و بیرون‌رفتن از كمیسیون و ورود مجدد، قصد هوچی‌گری دارد. چهره‌های دیگری همچون محسنی‌ثانی و برخی دیگر از نمایندگان نیز در این جلسه ادعای تهیه‌شدن طرح فوریتی برجام در خارج از مجلس را توهین به نمایندگان دانستند. همچنین محسنی‌ثانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در مقابل اتهامات آقامحمدی و رسایی به نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی نیز گفت: «شما با وجود اینكه از نظر مقامات عالی‌رتبه نظام درباره طرح یادشده مطلع هستید، فقط به خاطر منافع گروهی خود با آن مخالفت می‌كنید و مصالح كشور را درنظر نمی‌گیرید».

2727

 

 

کد N986049