سند برجام باید کجا بررسی شود؟

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دو نماینده درباره ارجاع طرح بررسی برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار نظر کردند. یکی موافق بود و دیگری مخالف.

امید سلیمی بنی: دیشب بگومگوی بی حاصل روی آنتن شبکه دو سیما، در گفتگوی ویژه خبری شکل گرفت. یک نفر از مهمانان معتقد بود باید بررسی طرح یک فوریتی برجام به کمیسیون برجام برگردد و مهمان دیگر برنامه اعلام می کرد طبق قانون، هیات رئیسه وظیفه تعیین کمیسیون برای بررسی برجام را داشته که هیات رئیسه نیز رای داده برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شود و همه چیز قانونی است.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح بحث سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام است که امروز عملا پس از ارائه طرح کمیسیون برجام، از بررسی این سند کنار گذاشته شد. او در مقابل جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخن می گفت که معتقد بود عمر کمیسیون برجام پس از بررسی این سند، خاتمه یافته و باید کمیسیون امنیت ملی، طرح مربوطه به این سند را تصویب کند.
گفتگویی که در برخی دقایق عملا از مدیریت کوه خضری، مجری تازه کار گفتگوی ویژه خبری خارج شد و مهمانان برنامه، به اندازه ای تخصصی سخن گفتند که مشخص نیست مردم علاقمند به سرنوشت برجام، چیزی از آینده تصویب این سند در مجلس، فهمیده باشند.

طبیعی است عده ای از نمایندگان خواستار توقف رسیدگی به برجام شوند؟
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام:
بررسی برجام اقتضا می کند نسبت به بررسی این موضوع توجه زیادی داشته باشیم و از همه ظرفیتها برای به ثمر رسیدن بهتر شکل آن استفاده کنیم. بعد از قرائت گزارش برجام دو سه دیدگاه در مجلس شکل گرفت. برخی از نمایندگان می گویند با توجه به گزارش و غلبه تهدیدها بر دفرصتها، اصلا طرح رد برجام را به مجلس بیاوریم. برخی می گفتند با توجه به غلبه فرصتها به تهدیدها، طرحی برای تایید برجام بیاوریم. دیدگاه سوم نیز می گفت با توجه به گزارش، بهتر است پذیرش مشروط داشته باشیم. یعنی به دولت اجازه اجرا بدهیم ولی شرایطی برای آن بگذاریم.


در این ۴۰ روز همه بررسیها شد، زمان تصمیم گیری نشده؟
نقوی حسینی:
هر یک از این دیدگاه ها، طرحی در دست دارد. آنچه در صحن علنی مطرح شد و یک فوریت آن رای آورد، پذیرش مشروط بود. به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. آن دو دیدگاه نیز طرح دارند و مطابق آیین نامه طرح خود را تقدیم هیات رئیسه می کنند. هیچ وقت برای ارائه طرح دیر نیست.


شما هفته پیش گفتید طرح اقدامات متناسب دولت را دارید. الان اعتراض برای چیست؟
نقوی حسینی:
اولا بنده به عنوان سخنگو وقتی حرف می زنیم با اظهارنظرم نماینده مردم، تفاوت دارد. نظر شخصی بنده با نظر کمیسیون متفاوت است. اولین پیشنهاد کمیسیون برجام تهیه طرح دو فوریتی برای متناسب سازی اقدامات با لغو تحریمهاست. این پیشنهاد سخنگو است.

 

این نظر کمیسیون است. نظر شخصی شما چیست؟
نقوی حسینی:
کمیسیون انتقاد دارد و می گوید آنچه در پیشنهادهای کمیسیون آوردیم در این طرح دیده نشده است. طرحی که تهیه شده، شرایط مورد نظر کمیسیون را ندارد. بنده در حد پیشنهاد کمیسیون برجام، طرح را اعلام کردم. قرار بود فردا آن روز طرح در صحن علنی مجلس طرح شود. الان طرح در صحن علنی است و مفاد طرح قرائت شده. مفاد متناسب با پیشنهاد کمیسیون برجام نیست. بنده اعتقاد دارم باید طرح رد برجام تهیه شود. این اعتقاد شخصی بنده است.

 

چرا کمیسیون امنیت ملی در یک هفته، این طرح را تهیه کرد؟
جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
هیچ جای آیین نامه نمی گوید زمان کمیسیون چقدر باشد. این بستگی به خرد جمعی اعضا دارد. این مشتمل بر چند بند و دو تبصره است که موارد بررسی شد. ذهنیت کمیسیون این است که بررسی و جمع بندی شود. در یک جلسه ۲.۵ ساعته، این طرح بررسی شد و به تصویب رسید. درباره نامه ۱۷ نماینده، اعتراضاتی دارند کهت آیین نامه صراحت دارد مرجع تشخیص ارجاع طر حها و لوایح، هیات رئیسه است. این در جلسه هیات رئیسه به رای گذاشته شده. در حالیذ که آیین نامه می گوید نایب رئیس اول، این را ارجاع دهد. این اعتراض به لحاظ قانونی وارد نیست.


نقوی حسینی: به لحاظ صراحت آیین نامه، هیات رئیسه تعیین می کند طرح به کدام کمیسیون برود. ولی این را بگویید اراده مجلس، یک کمیسیون ویژه تشکیل داده برای بررسی برجام. بنده قبل از تشکیل این کمیسیون، مخالف بودم. الان مجلس اراده کرده کمیسیون خاص برجام تشکیل شود. طرحی نیز برای تعیین تکلیف برجام آمده ولی این طرح در کمیسیون برجام نرفته. این کمیسیون با اراده مجلس تشکیل شده و کلمه به کلمه برجام بحث شده. برای برجام، کمیسیون ویژه تشکیل شده ولی طرح برجام را به کمیسیون امنیت ملی می دهیم.

جهانگیرزاده: کمیسیون برجام بر چه مبنایی تشکیل شده؟ آیین نامه مجلس این اجازه را می دهد. اگر چارچوب ما آیین نامه است، هیات رئیسه این اختیار را دارد موضوع به کمیسیونی که تشخیص می دهد، ارجاع شود.

نقوی حسینی: آیین نامه هست.

جهانگیرزاده: بنده مخالف بودم برجام در کمیسیون جدا بررسی شود. برخی باید در کمیسیون امنیت ملی برخی در کمیسیون اقتصادی و حقوقی بررسی شود. کمیسیون برجام بر مبنای قانون شکل گرفته و بر مبنای همان قانون، خروجی کمیسیون برجام در کمیسیون تخصصی امنیت ملی بررسی می شود. در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما عضو هستیم و نیروهایی که تحصیلات مرتبط دارند، حضور دارند. اینها همه موارد امنیت ملی، سیاست خارجی، داخلی و دفاعی را بر عهده دارند. آیا موضوع برجام خارج از این چهارچوب است؟ کمیسیون برجام موقت بود. همان روز که اظهار نظر کرد تمام شد. این کمیسیون رسیدگی بر برجام است. برجام رسیدگی شد. موارد بعد از رسیدگی چی؟ این کمیسیون دائمی نیست که ادامه یابد. تشخیص بر عهده مجلس است. آن روز که تشکیل شد، به انتخاب مجلس، ۱۵ نماینده برای بررسی برجام تشکیل شد. ۴۰ روز تلاش کردند و بررسی کردند و در مرکز پژوهشها نیز هفته ها روی آن بحث شد. همه تحویل کمیسیون برجام شد. متخصصان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی آمدند و نظر دادند. کمیسیون برجام، بررسی کرد و به صحن علنی مجلس گزارش داد. بقیه کار را نمی توانیم متوقف کنیم.

نقوی حسینی: کمیسیون امنیت ملی به لحاظ تخصصی نسبت به کمیسیون برجام، صلاحیت پایین تری داریم. متخصصان هسته ای، دفاعی، امنیتی، نایب رئیس مجلس را داریم. پس اصلح تر است. در آیین نامه ادامه کمیسیون تخصصی موقت، تبصره دارد. هیات رئیسه می تواند موضوع را دوباره ارجاع به کمیسیون ویژه بدهد. این قضاوت بر عهده مردم است. برجام مربوط به کمیسیون امنیت ملی بود یا برجام؟ هیات رئیسه این کار را نکرده. البته غیرقانونی نیست.


بالاخره کمیسیون برجام یا امنیت ملی کدام اصلح است؟
نقوی حسینی:
کمیسیون برجام اصلح است.
جهانگیرزاده: از نظر من کار کمیسیون برجام خاتمه یافته است.
نقوی حسینی: این حرف شما خلاف آیین نامه است. ما کمیسیون اصل ۴۴ داریم که ادامه دارد.
جهانگیرزاده: نکته کمیسیون اصل ۴۴ استمرار دارد. شما در کمیسیون برجام می خواهید یک سند را بررسی کنید. آیا ۱۰ ساله باید بررسی کنید؟ یک مورد ماموریت داشتید که تمام شد.
نقوی حسینی: این خلاف آیین نامه است.
جهانگیرزاده: اسم کمیسیون شما چیست؟
نقوی حسینی: کمیسیون ویژه بررسی برجام.
جهانگیرزاده: تمام شد بررسی. کمیسیون شما بررسی را تمام کرده.
نقوی حسینی: کجای آیین نامه گفته کمیسیون برجام تمام شده، تا روزی که برجام وجود دارد، کمیسیون نیز وجود دارد؟
جهانگیرزاده: این کمیسیون بررسی سند برجام است نه کمیسیون پایش عملکرد برجام.
نقوی حسینی: در آیین نامه نیامده الان باید منحل شود.
جهانگیرزاده: این که بگوییم کسی پزشک هسته ای است با کسی که سالهاست سردار سپاه و فرمانده بوده برتری دارد، این درست نیست. کسانی که در حوزه روابط خارجی سالها کار کرده اند. کسانی که سالها کار امنیتی دارند در کمیسیون حضور دارند. هیچ کس سخنگوی عامه مردم نیست. سخنگوی عامه مردم رهبری است و جز این نیست.
رهبری فرمودند مبادا این موضوع باعث انشقاق مردم شود. کمیسیون برجام وظیفه اش بررسی سند برجام بوده و این بررسی تمام شد. این طرح به مجلس ارائه شده. الان هیات رئیسه بر مبنای قانون، این طرح را به هیات رئیسه ارجاع داده. این را به عنوان یک نقطه شکاف و تنازع قلمداد کنیم، به این نقطه نظر اعتراض دارم. نه کسی می گوید سند برجام دائمی است یا تاریک ترین سند است.

 

مشخص شد کسی نمی تواند دیگری را در اولویت کمیسیون ها قانع کند. آیا در آیین نامه داخلی مجلس راهکار برون رفت پیش بینی شده؟ اعتراض به تصمیم هیات رئیسه مجلس هست؟
جهانگیرزاده:
کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه اش رسیدگی به همین مسایل است. ماده ۲۴ آیین نامه نیز درباره شکایت از تصمیمات هیات رئیسه است. اماد این که بگوییم هیات رئیسه نسبت به این موضوع سوگیری داشته، این درست نیست. چهارچوبی که ما را کنار هم می نشاند، آیین نامه داخلی مجلس است که قانون است. بر اساس این سند، کار از لحاظ قانونی درست است. اما درباره اینکه ارزشی است یا نه، بنده ورود نمی کنم.
نقوی حسینی: طرح یک فوریتی برجام که سرنوشت یک توافق بین المللی است و محدودیتهای ۸ تا ۲۵ ساله درست کرده و نمی دانیم کدام تحریم لغو می شود یا نه، ۲ ساعته در کمیسیون امنیت ملی تصویب می شود؟ ۹ بند و ۲ تبصره دو ساعته تصویب می شود!؟

 

آقای حقیقت پور گفتند ۱۰۸ طرح در این باره هست و باید تا ساعت ۲ بامداد فردا باید این طرح بررسی شود؟
جهانگیرزاده:
اینطور نیست. کمیسیون هیچ جلسه ای برای پیشنهادها نداشته. پیشنهادها بر اساس آیین نامه زمان مقرری دارد. بخشی از پیشنهادات تایید شد و بقیه رد شد. این پیشنهادات قابل بیان در مجلس است و محدودیت نداریم. اگر بنا باشد طرح یک فوریتی در صحن بیاید، باید ۵۰ نماینده نامه اش را امضا کنند. الان طرح در اولویت زیادی داریم. مثلا درباره شوراها و شهرداریها طرح داریم. زمانی می گوییم قانونی است یا نه، بنده می گوییم بر اساس آیین نامه قانونی است.ولی وقتی می گویید سیاسی است، بنده حرفی نداریم.

نقوی حسینی: طرح چاپ شده ولی نظر کمیسیون های تخصصی کجای این طرح است؟

جهانگیرزاده: این ابهام را ایجاد نکنید، اگر طرح در کمیسیون بررسی و تصویب شود می رود برای چاپ.

نقوی حسینی: باید در پایان طرح چاپ شده نوشته شود کمیسیونهای فرعی، گزارش ندادند.

جهانگیرزاده: طرحهای فوریت دار، در عین حال که باید چاپ قانونی شود، اینکه کمیسیون فرعی پاسخ داده، در صورت ارجاع و عدم پاسخگویی، کمیسیونهای فرعی مقصرند.

نقوی حسینی: کمیسیون های فرعی ۱۰ روز وقت دارند نظر رسمی دهند و باید ۱۰ روز بعد، نظرات چاپ شوند. اگر کمیسیون فرعی نظر نداد باید در پایان طرح، بنویسند کمیسیون فرعی نظر نداد.

جهانگیرزاده: طرح می تواند در نوبت رسیدگی قرار گیرد. این مدت حتی ممکن است ۵ ماه طول بکشد.

 

۲۳۱

 

کد N985996