برای اولین بار منتشر شد

تصاویری از سردار سرافراز شهید همدانی در کنار رهبر انقلاب

کد N985775