تحلیل علی ربیعی درباره برجام: تصویب برجام مولفه های امنیت ملی را در کشور ارتقا می دهد

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,علی ربیعی

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص ضرورت تصویب برجام در مجلس و نسبت این موضوع با امنیت ملی کشور گفت : با توجه به اینکه بعضا مشاهده می شود برخی افراد این تحلیل را ارائه می دهند که تصویب برجام سبب تضعیف امنیت ملی کشور می شود ، با تاکید براینکه اتفاقا باید عنوان کرد که تصویب برجام ارتقا دهنده مولفه های امنیت ملی است ضروری است تحلیلی در خصوص ارتباط برجام با امنیت ملی ارائه شود .

علی ربیعی در ادامه گفت : قبل از پرداختن به ارتباط برجام با امنیت ملی کشور ضروری است ابتدا تصور و برداشت امنیت درست از امنیت ملی داشته باشیم چرا که باشناخت دقیق از مفهوم و رویکرد امنیت ملی است که کشورها و دولتها می توانند ثبات و امنیت یکسان و منافع ملی خودرا تامین کنند. ربیعی در این خصوص اظهار داشت : امروزه امنیت ملی از محدودیت تک سطحی و تک ساحتی خارج شده و ابعاد متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محطی به بعد نظامی آن افزوده شده. در این چارچوب تحلیلی باید تاکید کرد حرکت هوشمندانه و ماهرانه دکتر روحانی و تیم دیپلماسی دولت تدبیردر کنار حمایت های رهبری معظم انقلاب سبب گردیده مولفه های متنوع قدرت و امنیت ملی در ایران حفظ و گسترش یابند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح این مولفه ها گفت : یکی از مهمترین این مولفه ها ، حفظ ظرفیت دانش هسته ای درایران است. البته این بدان معنا نیست که ما در ایران چشم اندازی برای حرکت به سمت اصلاح هسته ای داریم چرا که اصولا سلاح هسته ای در دکترین نظامی ایران جای ندارد و فتوای مقام معظم رهبری نیز یک مانع شرعی است که سبب می شود از لحاظ دینی و مذهبی نیز حرکت به سمت دستیابی به صلاح هسته ای حرمت داشته باشد. خوشبختانه نتیجه نهایی مذاکرات 5+1 به نحوی بوده است که نه تنها ظرفیت دانش هسته ای در کشور از بین نرفته بلکه ضمن حفظ حقوق هسته ای بعضا این توانمندی افزوده نیز شده است .
ربیعی در همین راستا فزود : باید تاکید شود نفس دارا بودن ظرفیت دانش هسته ای به تنهایی موجب افزایش امنیت ملی نمیشود. این بدان معناست که اگر یک بعدی جلو رویم و سایر مولفه های قدرت را در نظر نگیریم امکان اینکه در شرایطی این توانمندی کاهنده امنیت ملی ما نیز باشد وجود دارد . مثال بارز این تحلیل اتحاد جماهیر شوروی است که علیرغم دارا بودن قدرت نظامی بالا به دلیل عدم توجه و یا کارآمد نبودن سایر مولفه های قدرت فرو پاشید.

ربیعی عنوان کرد : تاثیر دیگری که تصویب برجام در مجلس خواهد داشت ایجاد انسجام ملی ، اجماع داخلی و امیدواری مردم است. وی افزود : امروز مردم از داشتن فناوری هسته ای به شدت احساس شادی می کنند. این پدیده درزندگی شهروندان قابل لمس است. خوشحالی مردم ، امیدمردم به شرایط پسا تحریم سبب افزایش روحیه نشاط و شادکامی دربین شهروندان گردیده است که خود این رضایت مردمی یکی از مولفه های قدرت و افزایش اقتدار ملی به شمار می رود.. بعنوان یک جامعه شناس این نشاط ، غرور و اعتماد به نفس را به وضوح در جامعه می بینم. وی ادامه داد : از همینجا وارد تاثیر سوم تصویب برجام بر مولفه های امنیت ملی می شوم. معمولا کشورهای زورگویی که چشم طمع به دیگر ممالک دارند با ملت های با روحیه ، بانشاط، امیدوار و منسجم خود را درگیر نمی کنند. امروز در ایران پس از وصول تفاهم با 1+5 مردم احساس شور و نشاط می کنند چرا که نتیجه مقاومت خود را دیده اند و توانسته اند ضمن حفظ حقوق هسته ای خود با قدرت های بزرگ به یک تفاهم برد برد برسند.

مولف کتاب مطالعات امنیت ملی سپس اظهار داشت : مولفه دیگری که تصویر برجام بر مولفه های های امنیت ملی کشور خواهد داشت تاثیر گذاری بر شکل گیری یک اقتصادی توانمند است . امروز دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور این کشور شاهد تحقیق شعار انتخاباتی خود که هم سانتریفوژهای باید بچرخند و هم چرخه های اقتصاد میباشد. در این شرایط تصویب برجام فضا را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری که معطوف به اقتصادی درون زا وبروزن نگر است فراهم می کند. باید توجه داشته باشیم اقتصاد ضعیف شده که توانایی حل مشکلات مردم را ندارد و در تامین رونق و حل مشکلات معیشتی مردم ناتوان است. هم امنیت ملی را تضعیف کیند و هم هزینه طمع برای دیگر کشورها را فراهم کند.نکطه ای که در این چارچوب باید بدان توجه شود نقش مفهوم وابستگی متقابل در تامین امنیت ملی است. امروزه هر چه بیشتر دنیا به تولیدات یک کشور وابستگی داشته باشد امنیت ملی آن کشور افزایش پیدا می کند برجام تحریم شکن باعث افزایش قدرت مانور اقتصادی و در نتیجه افزایش توانمندی امنیتی کشور را فراهم میکند.
وزیر رفاه همچنین عنوان کرد : موضوع دیگری که در خصوص تفاهم با 1+5 و ضرورت تصویب برجام در مجلس قابل ذکر است افزایش پرستیژ و و جه بین المللی و داخلی کشور است .داشتن منطق جهانی، دارا بودن دیپلماسی توانمند عمومی، پذیرش اجتماعی توسط افکار عمومی در سطوح منطقه ای و بین المللی، فروپاشی پروژه های هراس بخشی و افزایش قدرت مانور در کل منازعات منطقه‌ای و بین المللی از نتایج ارتقاء پرستیژ و وجه کشور است که بی تعارف باید عنوان کرد دکتر روحانی بامدیریت هوشمندانه و حصول توافق با قدرتهای 1+5 که ذیل حمایت های رهبری معظم انقلاب بدست آمده است این پرستیژ را برای کشور افزایش داده است.
دکتر ربیعی تاکید کرد تصویب برجام سبب خواهدشد توانمندی ژئوپلتیک ایران در حوزه های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی افزایش یابد و لذا انتظار مردم این است که نمایندگان مجلس با تصویب برجام شرایط را افزایش مولفه های امنیت ملی در کشور فراهم کنند .
دکتر ربیعی در پایان اظهار داشت : در جمع بندی بحث باید عنوان کنم که مولفه هایی نظیر اجماع نخبگان، حمایت های رهبری ، مدیریت هوشمندانه رئیس جمهور ، ایجاد انسجام ملی ، افزایش رضایت مردمی و شور و نشاط اجتماعی ، زمینه سازی برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی ، افزایش پرستیژ بین المللی و داخلی کشور همراه با حفظ دانش هسته ای در ایران مولفه هایی هستند در فرایند توافق با 5+1 بدست امده اند لذا انتظار از نمایندگان مردم در جلس شورای اسلامی این که با رای بالای خود ضمن تصویب برجام زمینه ساز گسترش اجماع و انسجام و افزایش مولفه های امنیت ملی را فراهم کنند .

 

2323

کد N985696