پاسخ ناصری به یکی از ایرادات کمیسیون برجام: می گویند چرا ترسِ آمریکا از ایران را مبنای مذاکره کردید؟

سیروس ناصری، دیپلمات سابق کشورمان و عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای در میزگردی در کافه خبر به یکی از ایرادات کمیسیون برجام پاسخ داده است.

پاسخ ناصری به یکی از ایرادات کمیسیون برجام: می گویند چرا ترسِ آمریکا از ایران را مبنای مذاکره کردید؟سیروس ناصری، دیپلمات سابق کشورمان و عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای در میزگردی در کافه خبر به یکی از ایرادات کمیسیون برجام پاسخ داده است.

 

 به گزارش خبرآنلاین، ناصری این ایراد کمیسیون برجام که چرا تیم مذاکره کننده مبنای ورود به بحث را موضوع گریز هسته ای و ترس امریکا از ایران قرار داده است بی اساس خوانده و اینگونه توضیح داد: 

 

4949

 

کد N985587