واکنش معاون سیاسی سپاه به بازدیدآمانواز پارچین:می توانیم پاسخ آنهارابدهیم و اطلاعاتمان راهم حفظ کنیم

مهر در گفت و گو با سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه نوشت: تاکید رهبری بر اینکه تحت هیچ شرایطی اجازه بازدید از مراکز نظامی را نخواهند داد، دو بخش دارد؛ یکی دفاع از عزت نظامیان و توان نظامی ما است که ایشان اولین نگهبان این شأن به حساب می آیند. لذا ایشان فرموده اند: «اجازه بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای را نخواهیم داد».

وي افزود: هیچ دولتمرد عاقلی اجازه رصد و کشف اسرار نظامی را نمی‌دهد. برخی اوقات ما تجهیزات خود را به نمایش می گذاریم تا به دشمن پیام دارا بودن این امکان دفاعی را بدهیم مثل مانورهای موشکیوجه دوم این است که نوعی «اقدام بازدارنده» است که باید در مقابل اقدامات غربی ها صورت گیرد. زیرا معما بودن توان نظامی ما بازدارندگی تولید می کند. آمریکایی ها، عراق را به بهانه تسلیحات غیرمتعارف بازرسی کردند و تمام خاک این کشور را زیررو کرده و متوجه شدند که توان واقعی این کشور تا چه حد است، بعد به این کشور حمله نظامی کردند.

معاون سياسي سپاه درباره بازديد آمانو از پارچين هم گفت: پارچین یک سایت نظامی است، اما چگونگی این ماجرا باید دقیق باشد. گاهی اوقات این مسائل وارد رقابت های داخلی می شود. باید ببینیم محلی که آمانو حضور پیدا کرده است، یک ساختمان اداری بوده یا مرکز نگهداری تجهیزات راهبردی جمهوری اسلامی ایران؛ هر کدام از اینها معنای خاص خود را دارند. ما با تدبیر می توانیم هم پاسخ آنها را بدهیم و هم اطلاعات خودمان را حفظ کنیم. تجربیات قبل را نیز نباید فراموش کرد. آمانو هیچگاه مشخص نکرده است که به چه اطلاعاتی نیاز دارد تا ما آن اطلاعات را در اختیارشان قرار دهیم و مساله خاتمه پیدا کند.

وي افزود: بیشتر گزارش های وی، علیه جمهوری اسلامی ایران و دو پهلو بوده است و هیچگاه با قطعیت نظر نداده است، عدم قطعیت هم به نفع ما نخواهد بود. اقدام اخیر هم نباید تبدیل به یک رویه شود تا آنها در گام بعدی حد بیشتری را طلب کنند. این مساله باید چارچوب مشخصی داشته و ضابطه مند شود، تا ملاحظات مربوط به حفظ اسرار نظامی که شامل شخصیت ها و فرماندهان و هم اماکن نظامی و سطح فناوری نظامی است را تضمین کند.

سردار سنايي راد گفت: آمریکایی‌ها رجزخوانی می کنند؛ اما عناصر نظامی در عرصه نظامی باید تهدیدات را جدی گرفته و برای آن آمادگی داشته باشند. اگر آنها بخواهند تهدیداتشان را عملی کنند، هزینه سنگینی را باید پرداخت کنند. مسلما آنها شناخت کافی از تمام توان نظامی ما ندارند. این اقدام نوعی ریسک آمیخته با حماقت است. آنها سال ها از گزینه روی میز سخن گفته وبلوف زده اند، اما در نهایت از قدرت جمهوری اسلامی ایران تمکین کردند و به مذاکره روی آوردند.

به گفته وي، جمهوری اسلامی ایران امروز با زمان جنگ تفاوت دارد، زیرا یکی از برکات جنگ این بود که در عرصه دفاعی تجربه و توفیقاتی را به دست آورده ایم. موشک های دور برد و بالستیک بخشی از توان به وجود آمده از تجربه جنگ است.

2727

 

 

 

 

کد N985269