کره شمالی در حال برگزاری بزرگترین مراسم سالگرد تاسیس حزب حاکم

کد N985098