نسخه معاون احمدی‌نژاد برای ظریف به منظور پرهیز از رویارویی با اوباما

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی مهمان کافه خبر بود. او در بخشی از این گفت و گو در پاسخ به سوالی که به دیدار اتفاقی ظریف و اوباما اشاره داشت، راه حلی برای پرهیز از چنین رویارویی ای ارائه داد.

نسخه معاون احمدی‌نژاد برای ظریف به منظور پرهیز از رویارویی با اوباماسیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی مهمان کافه خبر بود. او در بخشی از این گفت و گو در پاسخ به سوالی که به دیدار اتفاقی ظریف و اوباما اشاره داشت، راه حلی برای پرهیز از چنین رویارویی ای ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاين، در اين ويدئو توصيه معاون رئيس دولت دهم را به ظريف مي بينيد:

 

 

17503

 

 

کد N984996