اگرنمایندگان منتسب به جبهه پایداری درجلسه بررسی برجام درمجلس آبستراکسیون کنند،چه می شود؟/شمانظربدهید

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

اعضای جبهه پایداری در نظر دارند جلسه روز یکشنبه مجلس را که به بررسی طرح یک فوریتی اجرای توافق هسته ای ایران و 1+5 اختصاص دارد، از حد نصاب بیاندازند.

به گزارش خبرآنلاين، هدف از اين اقدام ايجاد تاخير دوباره در تعیین تکلیف برجام است. کما اينکه آنان هفته گذشته نيز مانع از تصويب دوفوريت اين طرح که به ابتکار رییس مجلس و با مشارکت دو فراکسیون رهروان (اکثریت) و اصولگرایان(اقلیت) تدوین شده بود، شدند. راي نياوردن دو فوريت طرح مذکور نتيجه خلف وعده فراکسیون اصولگرایان بود که با جديت کمیسیون امنیت ملی و سياست خارجي در بررسي يک هفته اي آن، جبران شد.

اما به نظر مي رسد که اعضاي جبهه پایداری و حاميانشان در مجلس که می دانند رای اکثریت نمايندگان به این طرح مثبت است، قصد دارند با آبستراکسيون در جلسه روز یکشنبه، مجلس را از اکثریت بیندازند.

به نظر شما در صورت تحقق اين آبستراکسيون، چه مي شود؟

شما کاربران محترم خبرآنلاين مي توانيد نظرات خود را در بخش کامنت هاي اين خبر منتشر کنيد.

2727

 

 

کد N984432