سیدحسن خمینی: نباید فضای جامعه امنیتی باشد

سید حسن خمینی,نیروی انتظامی

حجت الاسلام سید حسن خمینی گفت: امنیت و آرامش روانی دو لبه مهم برای زندگی انسان در جامعه است و باید از هر دو آنها در جامعه پاسداری کرد.

وي در مراسم تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی با امام  خمینی(س)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام، با اشاره به یک مشکل ذاتی نیروی پلیس در سراسر جهان گفت: پلیس از یک سو برای ایجاد امنیت احتیاج به اقتدار دارد و از طرف دیگر باید بیش از هر چیز آرامش روانی جامعه را پاسداری کند، زیرا نباید فضای جامعه امنیتی باشد که مردم احساس ناآرامی و کنترل غیر ضروری داشته باشند؛ در عین حال کسی که بنای تخلف دارد نباید فکر کند از نگاه نهادهای امنیتی خارج است.

اهم سخنان وي را به نقل از انتخاب بخوانيد:

** امنیت مهم ترین وظیفه حکومت ها از دیرباز تاکنون است. در طول تاریخ وظایف دیگری به دوش حکومت ها افزود شده اما امروز کماکان مهم ترین وظیفه همین امر است؛ در تاریخ ایران همیشه حکومت هایی به عنوان نمونه نامشان بر زبان ها باقی ماند ه است که در ایجاد امنیت موفق تر بوده اند.

**در توصیف وضع امنیت ایران در یک دوره تاریخی، نقل شده است که اگر یک زن جوان با یک طبق طلا روی سر، هنگام شب از مرو تا ری برود، کسی متعرض او نمی شد، اما در برخی دوره های دیگر حوزه توانایی هر فرد به اندازه قدرت قبضه شمشیر او بوده و همه افراد در بر هم زدن نظم و امنیت کشور نقش داشته اند؛ بدین معنا که هنگام تضعیف قدرت مرکز صدها مشکل از سوی گروههای مختلف جامعه ایجاد می شد.

**تأمین امنیت شرط اساسی حیات جامعه است و سرمایه گذاری، اشتغال، فعالیت علمی و هر فعالیت مثبت دیگر، تا زمانی که بستر امنیت وجود نداشته باشد به نتیجه نمی رسد.

** احساس امنیت از امنیت مهم تر است، زیرا کار همه دستگاههای تأمین امنیت این است که هم اقتدار و برقراری امنیت را باید در اوج داشته باشند و هم کار آنها مخل آرامش جامعه نباشد، در اینجاست که کار پلیس ظرافت یافته و از کار صرفا نظامی خارج می شود وکار انتظامی پدید می آید، چرا که این حساسیت ممکن است برای نیروهای نظامی آنچنان ضرورتی نداشته باشد.

** وظیفه نیروی انتظامی هم تأمین امنیت و هم تأمین احساس امنیت و آرامش عمومی در جامعه است.

** اگر امنیت در کشور ما نبود متوجه می شدیم که چه مقدار دارای ضعف هستیم؛ اما امروز عمده شهرها و جاده های ما دارای فضای امنی بوده و به همت نیروی انتظامی و سایر دستگاهها در تمام منطقه ما، هیچ کانونی به آرامش و امنیت کشور ما نیست که به همین خاطر مردم باید به فرزندان خود خسته نباشید بگویند.

** متأسفانه امروز در جزیره بی ثباتی هستیم که از یکسو قدرت های جهان در جهت تأمین امنیت خود تلاش می کنند اما به آن نمی رسند، از طرف دیگر هم در کشور ما امنیت برقرار است؛ گرچه مانند ماهی در آب که متوجه وجود نعمت آب نیست کسانی که در امنیت زندگی می کنند ممکن است وجود آن را درک نکنند.

** امنیت و آرامش روانی دو لبه مهم برای زندگی انسان در جامعه است و لذا باید از هر دو آنها در جامعه پاسداری کرد که ما آن را در سطح خوبی در مجموعه عملکرد ناجا مشاهده می کنیم.

2727

کد N984404