سیروس ناصری:وقتی سیاه نمایی امید زدایی میکنید، اسم برنامه تان را از ثریا به سنگلاخ و مریخ تغییر دهید

دیپلمات هسته ای دولت اصلاحات در بخشی از مناظره شب گذشته خود با دکتر پیروز، در برنامه ثریا به رویکرد صدا و سیما در ایجاد نا امیدی در میان مردم درباره برجام اعتراض کرد.

سیروس ناصری:وقتی سیاه نمایی امید زدایی میکنید، اسم برنامه تان را از ثریا به سنگلاخ و مریخ تغییر دهیددیپلمات هسته ای دولت اصلاحات در بخشی از مناظره شب گذشته خود با دکتر پیروز، در برنامه ثریا به رویکرد صدا و سیما در ایجاد نا امیدی در میان مردم درباره برجام اعتراض کرد.

 

 

 

 

 

 

4949

 

کد N984153