دعوت رسمی از علی مطهری برای حضور در دادگاه

روزنامه اعتماد نوشت: از هشت موتوری حمله‌کننده به نماینده تهران تنها پنج نفر به دادگاه آمدند.

 شيراز، نيمه مهرماه ٩٤، سومين جلسه دادگاه حمله‌كنندگان به علي مطهري. اين‌بار اما دادگاهي متفاوت. برخلاف دو جلسه پيشين دادگاه كه به اظهارات رييس و معاون دانشگاه شيراز و دانشجوي دعوت‌كننده از مطهري اختصاص داشت؛ اين‌بار نوبت پاسخگويي هشت موتورسوار حمله‌كننده فرا رسيده است.

هرچند علي مطهري نيامده، اما وكيلش مصطفي ترك همداني، مثل دو دادگاه پيشين، براي دادخواهي نماينده مردم تهران به شيراز آمده است. اين‌بار دادگاه از علي مطهري رسما دعوت كرد تا در جلسه بعدي دادگاه حضور يابد. يعني ١٩ آبان ماه علي مطهري بايد يك‌بار ديگر سوار هواپيما به مقصد شيراز شود و فرودگاهي را كه هفت ماه پيش در آن به او حمله شد به قصد دادگاه اين شهر ترك كند.

ساعت ٨صبح است و هنوز درهاي مجتمع قضايي شهيد قدوسي باز نشده است. مصطفي ترك همداني منتظر ايستاده جلوي در ورودي ساختمان و روبه‌رويش، حوالي همان‌جايي كه اسفندماه گذشته به مطهري حمله شد؛ چهار نفر از همان موتورسواران مهاجم ايستاده‌اند. تيپ‌هاشان رسمي است، پيراهن‌هاي سفيد و شلوار تيره و نگاه‌هاي خيره. سه نفرشان جوان‌ترند و سي‌وچند ساله، ديگري اما ١٠سالي از آنها مسن‌تر است.

درخواست براي انجام مصاحبه را با سردي رد مي‌كنند. در چهره‌شان نشاني از استرس و نگراني نيست، دست‌ها را تكيه داده‌اند به درخت وسط بلوار شيرودي و همان‌جور خيره نگاهم مي‌كنند. همچنان كنارشان ‌ايستاده‌ام كه وكيل‌شان سر مي‌رسد. او هم درخواست مصاحبه را رد مي‌كند و با اشاره به روبه‌رو مي‌گويد: «با آقاي ترك‌همداني مصاحبه كنيد». مي‌گويم مي‌خواهيم حرف‌هاي شما را هم بشنويم. «نيازي نيست». مي‌پرسم وكيل هر هشت متهم هستيد؟ با تكان‌دادن سر تاييد مي‌كند.

نگاه‌هاشان همانطور خيره است، خداحافظي مي‌كنم و مي‌روم كمي آن‌سوتر. چند دقيقه‌اي نمي‌گذرد كه يك نفر ديگر هم به جمع‌شان ملحق مي‌شود. حدودا ٢٢، ٢٣ساله است، شلوار جين آبي پوشيده با پيراهن سياه. ٢٠دقيقه از هشت صبح گذشته كه درهاي مجتمع قضايي قدوسي باز مي‌شود. مصطفي ترك همداني وارد ساختمان مي‌شود، اما پنج متهم پرونده و وكيل‌شان همچنان روي چمن‌هاي وسط بلوار شيرودي ايستاده‌اند و حرف مي‌زنند. ظاهرا منتظر سه موتورسوار ديگر هستند.

ساعت ٨:٢٨ دقيقه مي‌شود و پنج نفر از هشت متهم پرونده حمله به علي مطهري، به همراه وكيل‌شان وارد ساختمان قضايي شهيد قدوسي شيراز مي‌شوند. ساختمان دادسرا مثل هميشه شلوغ است، اما احتمالا حرارت شعبه ١٠١ دادگاه كيفري٢، بيش از ازدحام جمعيت است.

29220

کد N983917