اعتراض استاد دانشگاه امام صادق به چند دانشجو که نسبت به ظریف بی ادبی کردند

ایسنا نوشت: هنگام خروج ظریف از مراسم گرامی‌داشت حاج محمدرحیم آقایی‌پور در دانشگاه امام صادق (ع) چهار یا پنج دانشجو با صدای بلند شعار "مرگ بر آمریکا" سر دادند.

  هنگام سوار شدن وزیر امور خارجه به خودرو یکی از دانشجویان دانشگاه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر فضای گرامی‌داشت این جانباخته با فریاد از محمد جواد ظریف پرسید «مخاطب صحبت‌های امروز آقا، کیست؟» که این جمله را چند بار و هر بار با صدای بلندتری تکرار کرد. به دنبال بی‌پاسخ ماندن سوالش با فریاد بلندی شعار مرگ بر آمریکا را سر داد و دو سه دانشجوی هم‌فکرش او را همراهی کردند.

کد N983804