واکنش پزشکیان به حواشی نقل شده از کمیسیون برجام: چرا تهمت می زنید یا دروغ می گویید؟

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام

ایرنا نوشت: مسعود پزشکیان ازمنتقدین گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس باردیگر گزارش نهایی این کمیسیون را غیرواقعی و نادرست عنوان کرد و گفت: آقایان تنظیم کننده این گزارش از مواردی که خوششان می آمد، استفاده کرده و مواردی که برخلاف نظرشان بود را حذف کردند.

پزشکیان از دلایل مخالفت خود با گزارش کمیسیون ویژه برجام و انتشار بیانیه پنج عضو این کمیسیون سخن گفت. اهم اظهارات وی از این قرار است:

* ما در کمیسیون ویژه بررسی برجام روشی برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک و روش جمع بندی این گزارش مشخص نکرده بودیم.

* متاسفانه رسانه ها و روزنامه هایی که در اختیار مخالفین برجام است، اخباری را از روز اول تشکیل کمیسیون ویژه برجام به صورت غیرصادقانه منعکس کردند ولی همه در این کمیسیون بر این اعتقاد بودیم که باید عینک خود را بر روی زمین بگذاریم تا واقعیت ها را ببینیم.

* کسی که از اول بخواهد موضوعی را رد کند، نیاز به بررسی بیشتر آن موضوع ندارد، بلکه از قبل تصمیم خود را گرفته است، من حتی به سعید جلیلی که در نشست کمیسیون ویژه حاضر شده بود، گفتم که روش کارت شما چیست، چون از اول معلوم نبود که روش بررسی برجام در این کمیسیون چگونه است.

* اگر برجام براساس روش های علمی و کارشناسی بررسی می شد، حتی اگر 100 نفر دیگر هم برجام را بررسی می کردند به نتایجی دست می یافتند که این کمیسیون دست پیدا کرده است. اما چارچوبی که برای تهیه و انتشار برجام استفاده شده در هیچ کدام از مقاله های علمی جهان وجود ندارد.

* آنها بعدا می گویند مخالفین گزارش، دموکراسی را رعایت نکردند و ما درباره گزارش در کمیسیون رای گیری کرده ایم، در داده های علمی درمورد عدد و رقم رای گیری نمی شود، بلکه باید با عدد و رقم، واقعیت و اطلاعات را به جامعه منتقل کرد.

* وقتی می خواهی یک واقعیت را با رای گیری به جامعه بگویی یعنی می خواهی سر جامعه کلاه بگذاری و واقعیت را کتمان کنی، پیدا کردن این مطلب که ما در اقتصاد چقدر ضرر کرده و در چه جاهایی چه هزینه هایی را به ما تحمیل کردند، رای گیری نمی خواهد بلکه باید به مردم گزارش دهیم که آن هم باید از طریق روش علمی باشد.

* روزانه حدود چندین هزار میلیارد تومان بخاطر تاخیر در اجرای برجام ضرر می کنیم حتی بیش از 200 میلیون دلار در پارس جنوبی روزانه ضرر می کنیم و 100 میلیون دلار بخاطر از دست دادن بازار فروش نفت و سالیانه بسیار بیشتر از 15 میلیارد دلار ضرر برای ما به همراه دارد.

* برای عدد رای گیری نمی کنند بلکه عدد را به دست می آورند و به مردم می گویند، وقتی ما حرفی می زنیم و می گویم که گزارش ما بی نظیر است، مثلا برجام پدر مردم را درخواهد آورد در عین حال هم بگوییم آنقدر هزینه می دهیم و این میزان هم دستاورد داریم تا مردم قضاوت کنند، پس از آن رای گیری کنیم که آیا این راه را برویم یا نرویم.

* نمی دانم چرا وقتی راه درست را نمی رویم، ارزیابی نمی کنیم، داده ها را بررسی نمی کنیم، می گوییم این افراد دموکراسی را رعایت نمی کنند، مگر عدد و رقم دموکراسی می خواهد؟

* چون دعوا سر تحریم ها علیه ایران است، آیا در این گزارش دیده اید که جایی آورده باشند که تحریم ها چقدر ضرر به کشور وارد کرده است؟ حال اگر برجام را نپذیریم و راه خود را برویم، چقدر سود و چقدر ضرر دارد، بررسی یعنی این، اما این افراد برجام را با عینک خصوصی نگاه کردند.

* نظر یک تعداد از این برادرها در کمیسیون ویژه بررسی برجام این بود که برجام خیانت به کشور است و هرگز هم قصد این را نداشتند که بخواهند به صورت منطقی و عاقلانه برجام را بررسی کنند.

* برخی از دوستان اگر صدبار دیگر هم اطلاعات بگیرند باز هم حرف خود را می زنند، پس قرار نبود در کمیسیون ویژه براساس روش های علمی گزارش بدهیم یعنی من باید حرف خودم را بزنم و تو هم حرف خودت را بگویی.

* گروه منتخب حاضر در کمیسیون برجام نمی توانست نظر درستی را درباره گزارش نهایی ارایه دهد و موضع درست و صحیحی را به جامعه منتقل کند، مصداق روشن آن این است که باید یک گروهی به جز این افراد و از متخصصان دانشگاهی انتخاب شوند، آن زمان مشاهده می کردید که 180 درجه نظر این گروه با نظر این آقایان متفاوت است.

*آقایان تنظیم کننده گزارش پایانی کمیسیون ویژه برجام از مواردی که خوششان می آمده استفاده کردند و مواردی که برخلاف نظرشان بوده است را حذف کردند پس نتیجه نهایی نمی تواند واقعی و درست باشد.

*در جلسه شنبه دیدم که اگر بمانم باید اوقات تلخی کنم و آنها به هم بی احترامی می کنند که این کار را هم کردند و وقتی دعوا می کنیم یعنی منطق نداریم و می خواهیم به زور چیزی را قالب کنیم.

*{درباره تهدید برخی از نمایندگان مخالف برجام علیه نمایندگان موافق برجام} یکی از  رسانه های نزدیک به این آقایان نوشته که این 5 نفر کافر و فلان هستند، اگر مسلمان و دین دارند، تهمت نمی زدند. 100 بار گفته ام که جزو هیچ گروهی نیستم و اگر سند دارید نشان دهید، چرا تهمت می زنید و دروغ می گوید. افرادی که دروغ می گویند هرگز نمی توانند، حق بگویند.

27220

کد N983313