هاشمی: من نظر خودم را درباره استیضاح گفتم نه کمیسیون

عباس آخوندی,استیضاح

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :آقای وزیر درست گفتند که 4 تا تاییدیه از مجلس گرفته اند.

به گزارش خبرآنلاين رئيس کميسيون عمران مجلس در موافقت با طرح استيضاح و مخالفت با وزير گفت: آمارو عددهاي مختلفي مطرح شد. ما تورم 15 درصدي داريم. آيا بليط هواپيما و قطار ما و عوارض اتوبان هاي ما 15 درصد افزايش داشته؟ در دولت جديد 400 هزار ميلياردتومان افزايش نقدينگي داشتيم. در دولت گذشته صرف کار مسکن و توليد شده است. اينجا ما 80 هزار ميليارد بودجه جاري به 170 هزار ميليارد افزايش داشتيم.
وي ادامه داد: مي فرمايند بدون اينکه پولي بگيريم رفتيم کار کرديم. به ما هم راهش را ياد دهيد. مگر مجلس قير مجاني در اختيار شما نگذاشت. در زمان تحويل مسکن مهر 75 درصد پيشرفت داشته و در اين دولت 82 درصد يعني تنها 7 درصد پيشرفت. اگر به هر دليلي تشخيص شما اين است که تاييد مجدد از اين وزير باشد ما هم موظفيم حمايت مجدد داشته باشيم. اما خدايا تو شاهد باش که ما تکليف داشتيم که حمايت کنيم. من نظر خودم را گفتم و نظرم را به عنوان نظر کميسيون تعميم ندادم.
هاشمي همچنين گفت: آقاي وزير پيشنهاد تکميل 10 ماهه تکميل سالن سلام فرودگاه را دادند. استقبال مي کنيم اين وعده را که پيش از اين داده بوديد. تلاش ما اين بوده وهست. تعجب کردم که باهنر با اين شان و جايگاه و منزلت و تجربه اي که دارند اينطور خودشان پاي اين موضوع آمدند. حتما احساس وظيفه کرده اند. ما هم بر اساس تکليف خودمان آمدم. به همين قدر بسنده مي کنم که دستور رهبري درباره اراضي شمال و شمال شرق تهران 20 سال است که بلاتکليف باقي مانده است. ايشان هم مد نظرشان باشد که اين هم جزو تکاليف انجام نشده ايشان است.
2929

کد N982147