آرامی:می خواستند مسکن مهر را در دریاچه بسازند/نظر رئیس کمیسیون عمران شخصی است

منصوری آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به دفاع از عملکرد آخوندی پرداخت.

به گزارش خبرآنلاين آرامي گفت:بعد از فرمايشات موافقان استيضاح مي خواهم در مخالفت با استيضاح و دفاع از عملکرد ايشان صخبت کنم. من مي خواهم از وزيري دفاع کنم که با رويکردي ملي از منافع ملي دفاع مي کند. نگاه وزير بايد استراتژيک ملي و اقتصادي باشد. اشتباه نکنيم. نبايد نگاهمان به اين وزارتخانه سياسي باشد. اين وزارتخانه به وزيري با نگاهي بلند مي خواهد.
او در ادامه گفت: من شهادت مي دهم تعامل بسيار خوبي با کميسيون داشته اند. اين را در نامه اي که کميسيون عمران ماضا کردند آورده اند. موردي نبوده که خواسته باشيم و ايشان تشريف نياورده باشند. ايشان و معاونانشان مرتبا در کميسيون حاضر مي شوند. وزارت راه و شهرسازي با اين مديريت در حال تغيير رويکرد است. از يک وزارتخانه کاملا دولتي به يک وزارتخانه اي که با مشارکت بخش خصوصي توسط مردم چرخيده مي شود. اين وزارت خانه در حال تغيير رويکرد است. حتما ممکن است ايراداتي ايجاد شود.
اين عضو کميسوين عمران مجلس در ادامه گفت: در بخش ريلي که در سياست هاي کلي رهبري تاکيد شده و هم در برنامه پنجم آمده است حدود 2000 و 700 ميليارد مشارکت بخش خصوصي داريم. 1543 کيلومتر به ارزش 19 هزار ميليارد با بخش خصوصي قرارداد بسته شده است. يعني وزارتخانه در حال حرکت اساسي و عميق براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. 123 هزار ميليارد تومان وزارتخانه براي اتمام پروژه ها نياز دارد. بودجه وزارتخانه 6 هزار ميلياردتومان بوده است. وزارتخانه نبايد به سمت بخش خصوصي برود؟ در مورد مسکن مهر فرمايشات بسياري شده است. کسي براي شما مي گويد که به عنوان شهردار يک شهر 40 هزار مسکن مهر را پروانه صادر کرده ام. من يک گزارش يک صفحه اي از مسکن مهر را قرائت مي کنم. مطمئن باشيد اگر دولت قبل بود يا دولت ديگري بيايد فرقي نخواهد کرد. اين گزارش شوراهاي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي کشور در دولت احمدي نژاد است. اگر وزير کاري کرده است کاري جهادي کرده است. تا الان 500 هزار واحد تحويل شده است. در بند 4 اين گزارش آمده است طرح مسکن مهر داراي نقاط ضعف حائز اهميتي است. ابعاد اين مشکلات مسايل اجتماعي اقتصادي و حتي امنيتي خواهد داشت. اشکلات اساسي در تامين امکانات زير ساختي وجود دارد.
آرامي همچنين گفت: انتظار است که ما بعد از 91 ما مشکلات اعتبارات عمراني داشتيم بايد وضعيت بهتر شود؟ بهتر شده است. بايد با همه مشکلات اين پروژه به سرانجام برسد. بله ولي اين مشکلات بوده است. واگذاري اراضي نامناسب. من يادم نمي رود پروژه مسکن مهر را مي خواستند در جايي بسازند که درياچه بود. پروژه را 2 کيليومتر کنار شهر ساخته اند که جاي مناسبي نبود و مردم نمي رفتند در آنجا زندگي کنند. واگذاري اراضي نامناسب هزينه ها را بالا برده است. نيازسنجي ها براي مسکن مهر مبتني بر نيازسنجي واقعيت جامعه نبوده است. براي شهري که 120 هزار نفر جمعيت دار 40 هزار مسکل مهر ساخته اند. از استارت مسکن مهر در جريان بودم.
وي همچنين گفت: اگر دولت قبل هم مي بود و ادامه پيدا مي کرد مسکن مهر همين مشکل را داشت و ادامه داشت. من آن نامه را اشاره کردم و تعدادي از اعضاي کميسيون نامه اي را تدوين کردند که موضع رئيس کميسيون موضع شخصي بوده است.
2929

کد N982042