نگرانی واشنگتن از باز شدن "منطقه الخضراء" به روی شهروندان عراقی

کد N981888