صدای «الله اکبر الله اکبر» ممتد در مجلس/پخش فیلم درصحن علنی مجلس

در جریان استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برخی از نمایندگان مرتبا شعار«الله اکبر» سر می دادند.

به گزارش خبرآنلاين اين شعار دادن ها بيشتر در زمان سخنان مخالفان وزير انجام مي شد. 

همچنين يکي از مخالفان وزير اقدام به پخش فيلمي در صحن علني مجلس کرد. 

2929

کد N981871