دهقان به ایسنا خبر داد،

مجلس هفته آینده برای بررسی برجام جلسه علنی دارد

برجام

یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت در جلسه ظهر امروز مجلس بناشد که مجلس هفته آینده جلسه علنی‌اش را جهت بررسی طرح برجام برگزار کند.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی در توضیح جلسه ظهر امروز هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در طول سه هفته گذشته جلسات علنی را برگزار کرده که طبق آیین نامه مجلس باید هفته آینده جهت سرکشی نمایندگان به اوضاع انتخابیه جلسه علنی نداشته باشد اما با توجه به تصویب یک فوریت طرح نحوه اجرای برجام مقرر شد که مجلس در چهارمین هفته متوالی نیز جلسات علنی برگزار کند.

وی با بیان اینکه طرح برجام هفته آینده مورد رسیدگی مجلس قرار می‌گیرد گفت: کار کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس جهت بررسی طرح نحوه اجرای برجام این هفته تمام می‌شود و هفته آینده گزارش آن به صحن علنی ارائه می‌شود در ابتدا بررسی این طرح با اولویت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که اگر نمایندگان به تغییر دستور رای مثبت دهند طرح برجام در دستور کار مجلس جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مجلس دو هفته آینده جهت سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه جلسه علنی ندارد در توضیح دلیل تشکیل جابجا شدن جلسه علنی چهارشنبه هفته جاری با دوشنبه گفت: هدف این بود که اگر دو فوریت طرح برجام به تصویب مجلس برسد مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه به بررسی برجام بپردازد که این اتفاق رخ نداد بر همین مجلس مقرر شد که مجلس هفته آینده جلسه علنی داشته باشد.

انتهای پیام

کد N980237