نطق یکی از دلواپسان در مجلس:برجام اقتدار ملت ایران را نشانه رفته و راه نفوذ دشمن را هموار کرده است

عضو کمیسیون برجام و دبیرکمیته هسته ای این کمیسیون با زیرسوال بردن برجام گفت: دولت هیچ اعتنایی به مصوبه قبلی مجلس(الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای) نداشت تصویب طرحی دیگر در اینباره چه فایده ای دارد.

به گزارش خبرآنلاین ابراهیم کارخانه ای در نطق امروز ادامه داد: امروز تکالیفی را برای دولت مشخص کردید اما بنا نیست دولت آنها را رعایت کند. وقتی دولت به این ها عمل نمی کند تصویب و عدم تصویب یک طرح جدید چه ثمری دارد؟

 رییس کمیته هسته ای کمیسیون ویژه برجام اظهار داشت: در اینکه برجام اقتدار و پیشرفت ملت ایران را نشانه رفته و راه نفوذ دشمن را هموار کرده هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. تصویب برجام در شورای امنیت نه اینکه موجب لغو تحریم ها نشده است بلکه موجب شده تا پرونده ایران ده سال در این شورا مفتوح باشد.

وی افزود: قرار است اجرای موفقیت آمیز برجام که پایانی برای آن مشخص نیست شرط پیش رفت هسته ای ایران باشد. این برای مردم قابل قبول نیست. همینطور اینکه در برجام جمهوری اسلامی به یک استثنا تبدیل گردیده هرگز موردپذیرش نخواهد بود.
کارخانه ای ادامه داد: اینکه به رغم پذیر ش تعهدات گسترده و محرومیت های فراوان قریب به اتفاق تحریم ها به جای لغو تعلیق شده است با خواست رهبری و مردم همسو نیست. همچنین به رغم تاکیدات رهبری راه ورود به مراکز نظامی در متن برجام ثبت نشده است که این مورد اعتراض مردم است.
29214

 

کد N980098