فرمانده ناتو در افغانستان عذرخواهی کرد

واحدمرکزی خبر نوشت: فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از بمباران بیمارستان قندوز ابراز تاسف و عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ازکابل ، بمباران دیروز بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز
زمانی رخ داد که 105 بیمار و 80 کارمند درمانی دربیمارستان حضور داشتند.

4949

کد N979771