ابلاغ وظایف ستاد ویژه رسیدگی به حادثه منا ازسوی جهانگیری/ رحمانی فضلی رئیس ستاد شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:با تصمیم هیئت وزیران، ستاد ویژه رسیدگی به حادثه منا به ریاست وزیر کشور تشکیل شد.

این ستاد، با عضویت وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، اطلاعات، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و رؤسای سازمان های هواپیمایی کشوری و حج و زیارت تشکیل شده است.
انتقال پیکر جان باختگان به کشور و برنامه ریزی استقبال رسمی از آنها و رسیدگی به وضع مجروحین و انتقال آنها به کشور از جمله وظایف اصلی این ستاد بوده که در حال انجام است.
متن مصوبه هیئت وزیران، بدین شرح است:
1- به منظور رسیدگی و پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حادثه منا در عربستان و هماهنگی دستگاه های اجرایی، ستادی به ریاست وزیر کشور و با عضویت وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، اطلاعات، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و رؤسای سازمان های هواپیمایی کشوری و حج و زیارت با وظایف زیر تشکیل می شود:
الف- مدیریت کلیه امور مربوط به حادثه در داخل کشور
ب - انتقال پیکر جان باختگان به کشور و برنامه ریزی استقبال رسمی از آنها
ج - رسیدگی به وضع مجروحین و انتقال آنها به کشور
د - مدیریت نحوه اطلاع رسانی و ساماندهی فضای رسانه ای
هـ - انتقال پیکر جان باختگان به استان ها و برگزاری مراسم تشییع
2- سایر ستادهای تشکیل شده در این زمینه باید تحت نظر ستاد مذکور فعالیت کنند.
3- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت جهت بررسی و هماهنگی امور مربوط در کشور عربستان حضور یابد.
4- وزارت امور خارجه با هماهنگی و همکاری سایر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای آسیب دیده از حادثه مذکور درخصوص بررسی دلایل وقوع حادثه و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام مقتضی را به عمل آورد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 5/7/1394 برای اجرا به وزارت کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت راه و شهرسازی - وزارت اطلاعات - وزارت امورخارجه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - سازمان هواپیمایی کشوری- سازمان حج و زیارت ابلاغ کرد.
29213

کد N979283