منصوری‌آرانی: هیئت رئیسه مجلس هر نوع گزارش یکطرفه از برجام را نمی پذیرد/ برجام سیاه و سفید نیست

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام

روزنامه شهروند در گفتگو با یکی از اعضای کمیسیون بررسی «برجام» آخرین وضعیت این گزارش را بررسی کرد.

 قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن در دستورکار این هفته مجلس قرار گرفته و آن‌طور که علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه گفته است: این گزارش به مجلس تقدیم شده تا در صحن علنی خانه ملت قرائت شود.

در همین حال عباسعلی منصوری‌آرانی، عضو کمیسیون برجام و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این‌که دو دیدگاه تهدیدمحور و فرصت‌محور در رابطه با برجام وجود دارد، درخصوص مکانیزم بررسی برجام در مجلس تصریح می‌کند که ما به هیچ‌وجه دنبال تصویب شدن یا نشدن گزارش برجام در مجلس نیستیم.

اهم سخنان منصوری آرانی از این قرار است:

گزارش کمیسیون برجام به کجا رسید؟ آیا در موعد مقرر در صحن قرائت خواهد شد؟

روندی را که ما پیش‌بینی کرده بودیم و کمیسیون به آن رأی داد، تقسیم کمیسیون به چند کمیته تخصصی بود که برای بررسی این موضوع، پنج کمیته اقتصادی، فنی، سیاسی، حقوقی و دفاعی- امنیتی تشکیل شده و هر کمیته گزارش خود را به صورت جداگانه در کمیسیون به رأی خواهد گذاشت و بعد از دریافت پیشنهادات و نظرات اعضای کمیسیون و جرح و تعدیل‌های لازم، آن گزارش، در گزارش اصلی کمیسیون لحاظ خواهد شد. تاکنون گزارش دو کمیته دفاعی - امنیتی و حقوقی در کمیسیون بررسی شده و فردا به رأی گذاشته خواهد شد؛ همچنین در این جلسه گزارش سه کمیته اقتصادی، سیاسی و فنی بررسی و هر یک از آنها به رأی گذاشته می‌شود که پس از آن هیأت‌رئیسه کمیسیون شاکله گزارش نهایی را باید مبتنی بر این ٥ گزارش تهیه کرده و این گزارش‌ها را با یکدیگر پیوند بزند و اجاز ه ندارد گزارش‌هایی را که در کمیسیون رأی آورده، تغییر بدهد. زمانی که گزارش نهایی آماده شد، موافقان و مخالفان پیرامون گزارش اصلی گفت‌وگو خواهند کرد و بعد از به رأی گذاشتن آن و در صورت تصویب، از مسیر کمیسیون عبور کرده و به صحن علنی داده می‌شود.

محتوای این گزارش چیست؟و آیا نمایندگان را اقناع خواهد کرد؟

در کمیسیون دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه تهدیدمحور و دیدگاه دیگر فرصت‌محور است و چون اگر هرکدام از این دو دیدگاه بخواهند گزارش را بنویسند می‌توان گفت کسانی که با دیدگاه تهدیدمحور هستند، گزارشی که می‌نویسند ممکن است فضای سیاهی را نشان دهد و کسانی که فرصت‌محورند نیز ممکن است در گزارش خود فضای سفیدی را نشان دهند، درحالی‌که برجام نه سفید مطلق است و نه سیاه مطلق بلکه ترکیبی از این دو است و ما باید بتوانیم واقع‌بینانه گزارش اصلی خود را در چهارقسمت مقدمه، فرصت‌ها، تهدیدات و پیشنهادات در کمیسیون تدوین کرده و به مجلس ارایه کنیم.

مکانسیم بررسی گزارش برجام در صحن علنی چگونه خواهد بود؟ یعنی نمایندگان تنها باید شنونده باشند یا رأی‌گیری نیز خواهد شد؟

هیأت‌رئیسه مجلس پس از دریافت گزارش به همه نمایندگان نسخه چاپ شده را تحویل مي‌دهد، سخنگو خلاصه‌ای از آن را در صحن قرائت می‌کند و ما به هیچ‌وجه دنبال این نیستیم که برجام در مجلس تصویب بشود یا نشود ولی بعدا می‌توانند به استناد این گزارش، ماده واحده‌ها یا طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی را بدهند و این می‌تواند محل ارجاع باشد. در همین چارچوب، اگر غیر از این اتفاق بیفتد حتما گزارش شبهه‌ناک است، که البته هیأت‌رئیسه هر نوع گزارش یک‌طرفه را نمی‌پذیرد و اعضای کمیسيون هم قطعا نمی‌پذیرند. روندی که تاکنون همه کمیسیون‌ها داشته‌اند و صراحت آیین‌نامه‌ها در همین روند قانون است و هیأت‌رئیسه کمیسیون هم کاملا اشراف دارد که روند نباید شبهه‌ناک باشد و بدیهی است که اگر غیر از این روند باشد مورد اعتراض نمایندگان قرار می‌گیرد و اصلا بعید است که غیر این رخ‌دهد.

27220

کد N979044