فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد

«تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی»

کد N978264