یهویی هفته در صرفا جهت اطلاع/ ظریف یهویی اوباما رو دید!

برنامه خبری 20:30 امشب در بخش صرفا جهت اطلاع به دیدار اتفاقی ظریف و اوباما پرداخت و آن را «یهویی هفته» خواند.

به گزارش خبرآنلاين، در اين بخش خبري، گوشه اي از اطلاعيه وزارت خارجه مبني بر «کاملا اتفاقي» بودن اين ديدار قرائت شد و در حاليکه کاريکاتورهايي که درباره اين ديدار پخش مي شد، گوينده برنامه با لحن مطايبه آميزي گفت: من خودم را به اين راه مي زنم و تو خودت را به آن راه بزن و اتفاقي ديدار مي کنيم!

2727

 

 

کد N978180