آیت‌الله جوادی آملی:

غدیر تنها یک جشن نیست، بلکه یک مراسم الهی است

سیاسی

آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید، با بیان اینکه جامعه دینی، جامعه ای قرآنی برای احیای امور الهی است، گفت: غدیر تنها یک جشن نیست بلکه یک مراسم الهی است.

آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید، با بیان اینکه جامعه دینی، جامعه ای قرآنی برای احیای امور الهی است، گفت: غدیر تنها یک جشن نیست بلکه یک مراسم الهی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم، این مرجع تقلید روز پنجشنبه در دیدار دکتر صحراییان و اعضای انجمن ام اس ایران و قم، گفت: انبیای الهی به جای کاشتن، زرع کردند؛ یعنی یک دانه مرده را زنده کردند؛ انبیا و اولیا نه تنها معدن شناس هستند، بلکه آنها مرده را زنده می کنند.

وی افزود: عالمان دین نیز راه انبیا و ائمه را می روند و مردم را زنده می کنند؛ امام علی(ع) فرمودند که امامان معصوم قیم دینی مردم هستند و علما و شاگردان ما نیز راه ما را ادامه می دهد.

این مرجع تقلید بیان کرد: گاهی اوقات خداوند به واسطه یک عالم جامعه را زنده می کند و به همه حیات ابدی می بخشد، هر کس پیامبر را اطاعت کند خدا را اطلاعت کرده است؛ زیرا خود خداوند فرموده است که از رسول تبعیت کنید.

جوادی آملی افزود: وجود مبارک پیامبر (ص) نیز همین جمله را در خصوص امام علی(ع) به کار برد؛ مگر خداوند نفرمود که اگر کسی من را اطاعت می کند باید از پیامبر تبعیت کند و همین مساله را در خصوص امام علی نیز به کار رفته است.

وی گفت: دعای عالمانه و محققانه اللهم عرفنی نفسک دعایی بسیار روحبخش و کارگشا در دوران غیبت است؛ این دعا علمی است و سفارش ائمه ما است که این دعا خوانده شود.

وی افزود: فرق غدیر و سقیفه این است که رهبر مردم جانشین پیامبر (ص) است و پیامبر نیز خلیفه خداست و اگر کسی خدا را نشناسد خلیفه را نمی شناسد؛ اگر کسی رسالت را فهمید مفهوم امامت را نیز می فهمد.

وی با اشاره به عناصر سه گانه ای که برای انسان کامل ذکر شده است، گفت: عنصر اول این است که این افراد نگاران مکتب نرفته اند و کسی باید به جای این نگار بنشیند که مکتب نرفته به این جایگاه برسد؛ نکته بعدی اینکه این افراد با اراده کار می کنند و نه با حرکت.

این مرجع تقلید بیان کرد: عنصر سوم این است که چشم برزخی دارد و این مساله هم در خصوص امام سجاد(ع) و امام باقر (ع) ذکر شده است که حاجیان زیادند، ولی ناله کم است این حضرات فرمودند که حاجی کم است و ناله زیاد است و سپس ملکوت را به شاگرد خود نشان دادند.

جوادی‌آملی خاطرنشان کرد: اگر کسی الله را شناخت رسول‌الله را می شناسد و اگر کسی رسول الله را بشناسد ولی الله را هم می شناسد.

انتهای پیام

کد N977950