نشست سازمان ملل برای محدود سازی حق وتو

ایرنا نوشت: نشست محدودسازی استفاده از حق وتو در موقعیتهای وحشی گری های جمعی (جنایات بزرگ) در سطح وزیران کشورها در سازمان ملل برگزار شد.

خبرگزاری قطر روز پنجشنبه بدون اشاره به کشورهای شرکت کننده در این نشست از نیویورک گزارش داد: در این نشست چالش های رویاروی جامعه بین المللی در ارتباط با افزایش توحش در بسیاری از مناطق جهان و نیز مسوولیت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در پایان بخشیدن به آنها مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست همچنین بحران سوریه به عنوان یک فاجعه انسانی در مقابل جامعه بین المللی بحث و گفت و گو شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از پنج عضو دائمی و 10 عضو علی البدل تشکیل می شود که پنج عضو دائم آن شامل فرانسه، آمریکا، روسیه، انگلیس و چین به عنوان قدرت های دارای سلاح های اتمی، از حق وتو برخوردارند بدین بهانه که از شکل گیری جنگ های بزرگ در جهان پیشگیری شود.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان خواست این کشور برای افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و تغییر در ساختار این سازمان، گفت، حق وتو در حل بحران هایی که با جنایت های گسترده همراه است، کارایی ندارد.
اولاند، تعریف دقیقی از جنایت گسترده ارائه نکرد و از مصداق های آن نیز به روشنی سخن نگفت.

4949

کد N977911