رهبر «حزب توحید عربی لبنان» در گفت و گو با مهر:

عدم مسئولیت پذیری سعودی ها فاجعه ای بدتر از مناست

سیاسی

رهبر حزب توحید عربی لبنان تاکید کرد: «عدم مسئولیت پذیری سعودیها در قبال قربانیان و مجروحین، از خود فاجعه منا بدتر است.»

«وئام وهاب» در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه منا در بیروت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «آنچه در منا رخ داد یک فاجعه تمام عیار بود، فاجعه ای که قلوب همه را به درد آورده و جریحه دار ساخت.»

وی ادامه داد: «با این حال فاجعه بزرگتری که به وقوع پیوسته است، عدم مسئولیت پذیری سعودی هاست. فاجعه ای که به مراتب از فاجعه منا بدتر است.»

رهبر حزب توحید عربی لبنان افزود: «آل سعود در ایجاد این فاجعه گناهکار اصلی است. چرا که مقامات عربستانی به مسئولیت خود در این خصوص عمل نکرده و چنین فاجعه ای را به وجود آوردند.»

وئام وهاب گفت: «آنها حتی پس از وقوع فاجعه نیز جبران مافات نکرده و با سلب مسئولیت از خود در بدیهی ترین موارد و موضوعات از جمله همکاری با کشورها و رسیدگی به حال مجروحین و نجات آنها فاجعه بدتری را خلق کردند.»

وی در پایان تاکید کرد: «ملک سلمان پادشاه سعودی باید مسئولیت اخلاقی و سیاسی فجایعی که در منا و پس از آن رخ داده است را شخصا بپذیرد.»

لازم به ذکر است که مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه منا از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و در مجتمع فرهنگی امام شمس الدین در منطقه ضاحیه برگزار شد. در این مراسم شمار زیادی از شخصیت های سیاسی و مذهبی و فرهنگی در لبنان حضور داشتند.