عضو «هیئت عمل توحیدی لبنان» در گفت و گو با مهر:

ریاض چاره ای جز پذیرش مسئولیت فاجعه منا ندارد

سیاسی

عضو هیئت عمل توحیدی لبنان گفت: «عربستان سعودی در برهه فعلی چاره ای جز پذیرش کامل مسئولیت فاجعه منا و بی تدبیری و بی کفایتی خود در این فاجعه را ندارد.»

«سامی ابودیا» عضو هیئت عمل توحیدی وابسته به دروزی های لبنان در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه منا در بیروت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «چنانچه قرآن کریم فرموده است، کسانی که در مسیر حق به شهادت می رسند را نباید از دست رفته و مرده پنداشت، بلکه آنها زنده بوده و خداوند متعال روزی رسان آنهاست. این قاعده قرآنی در خصوص قربانیان فاجعه منا نیز صدق می کند.»

عضو هیئت عمل توحیدی لبنان افزود: «عربستان سعودی چاره ای جز پذیرش مسئولیت فاجعه منا ندارد. عمق فاجعه به گونه ای ست که ریاض باید مسئولیت و بی تدبیری خود را در آن بپذیرد.»

این شخصیت دروزی لبنانی با تاکید بر لزوم مطالبه همگانی در جهان اسلام پیرامون این موضوع، ادامه داد: «همچنین مجموعه دولت های اسلامی و عربی باید در خصوص پیگری فاجعه منا و روشن شدن وضعیت کامل حجاج نهایت تلاش خود را صورت دهند تا شاید تضمینی بر عدم تکرار آن باشد.»

سامی ابودیا تصریح کرد: «کار جمعی دولت های اسلامی در خصوص فاجعه منا و همچنین تحلیل صحیح و عمیق این فاجعه می تواند نقش مهمی در اداره مراسم بزرگ حج داشته باشد، چرا که کنگره عظیم حج موضوعی نیست که تنها به عربستان مربوط باشد بلکه همه دولت های اسلامی باید در آن سهیم باشند.»

لازم به ذکر است که مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه منا از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و در مجتمع فرهنگی امام شمس الدین در منطقه ضاحیه برگزار شد. در این مراسم شمار زیادی از شخصیت های سیاسی و مذهبی و فرهنگی در لبنان حضور داشتند.