عراقچی:

مسئولیت اصلی خلع سلاح هسته ای بر عهده کشورهای دارنده بمب اتم است

سیاسی

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای مسئولیت اصلی برای تحقق خلع سلاح هسته‌ای را بر عهده دارند و باید به تعهدات حقوقی خود در این زمینه عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم رونمایی از نمایشگاه عکس سازمان ملل متحد که به مناسبت روز بین‌المللی امحا کامل سلاح‌های هسته‌ای برپا شده بود، به همراه رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نماینده عالی دبیرکل در امور خلع سلاح و رئیس کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی مجمع عمومی شرکت کرد.

عراقچی در این مراسم به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در سخنانی کوتاه گفت: مایه خشنودی است که مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد رئیس جمهور روحانی به نمایندگی از جنبش عدم تعهد برای نامگذاری روز ۲۶ سپتامبر به عنوان روز بین‌المللی امحاء سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرده است و در چنین روزی باید خطرات سلاح‌های هسته‌ای و اهمیت خلع سلاح هسته‌ای به عنوان یک امر واجب جهانی برجسته شود.

وی افزود: کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای مسئولیت اصلی برای تحقق خلع سلاح هسته‌ای را بر عهده دارند و باید به تعهدات حقوقی خود در این زمینه عمل کنند.

معاون وزیر خارجه تاکید کرد: مطالبه مشروع و به حق عدم تعهد، شروع فوری مذاکره در مورد یک کنوانسیون جامع هسته‌ای است.