ولایتی: عربستان به وظایف بین المللی و دینی خود در فاجعه منا عمل نکرد

تسنیم نوشت: مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: عربستان به وظایف بین المللی و دینی خود در فاجعه منا عمل نکرد.

علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در بخش خبری شبکه یک سیما به صورت تصویری با اشاره به بیانات امروز مقام معظم رهبری در خصوص عربستان اظهار داشت: آنچه که امروز مقام معظم رهبری فرمودند، چند جنبه دارد؛ نکته نخست اینکه به دولت عربستان سعودی هشدار دادند که به وظایف خود عمل کند. آنها باید هوشیار می شدند و از تجربیات گذشته درس می گرفتند و مراقبت های خود را دوچندان می کردند؛ چراکه تعداد زیادی از مردم یعنی هزاران نفر در روز و ساعت مشخصی به عزم انجام مناسک حج حرکت می کنند و آنها باید در این زمینه نهایت مراقبت را می کردند.

وی با تأکید براینکه عربستان به وظایف بین المللی و دینی خود در فاجعه منا عمل نکرد، افزود: نکته تأسف بار دیگر این است که بعد از این فاجعه عظیم و دردناک این خاندان در ارائه آمار چنان به تناقض گویی افتاده اند که اعتماد عمومی و بین المللی و کشورهای دیگر را از خود سلب کرده اند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: اگر عربستان در نگهداری و حفاظت از امنیت و جان زوار کوتاهی کرده، موضوعی است که باید در کمیته حقیقت یاب مشخص شود که این از ضرورت هاست چراکه آنها به وظایف بین المللی و دینی خود در این فاجعه عمل نکردند.

ولایتی با تأکید براینکه هشدار مقام معظم رهبری فقط به مقامات سعودی نیست و به حامیان سعودی است، تصریح کرد: انسان سوء ظن دارد که نکند تخم هرج و مرجی که برخی از کشورهای غربی مشخصاً آمریکا در منطقه ما یعنی در عراق، سوریه و یمن کاشته اند، در فکر این هستند که این هرج و مرج را به سرزمین وحی هم انتقال دهند و در آن جا کاری کنند که اکنون در یمن می کنند یا کاری که در عراق، سوریه، لیبی، سومالی و دیگر کشورهای اسلامی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکند که چنین ایده شیطانی پشت این قضیه است؛ لذا هشدار به حامیان سعودی هم داده شده است.

 

2727

 

 

کد N977385