مینی‌بوس احمدی‌نژادی‌ها در راه بهارستان

آرمان نوشت: در اندیشه بازگشت هستند اما اگر تا چندی قبل باید آنها را در اتوبوسی توصیف می‌کردیم اکنون دچار ریزش نیرو هستند وتعدادشان برای یک مینی‌بوس هم کافی است.

واژه «احمدی‌نژادی‌ها» را که می‌گویند منظور خود احمدی‌نژاد و شاید هم حلقه اول او نباشد بلکه باید احمدی‌نژادی‌ها را طیفی معرفی کرد که به هر صورت در دولت‌های نهم و دهم بسیار کوشیدند تا جایگاهی برای خود تبیین و تعریف کنند اما معمولا موفق نبوده و در رده‌های خیلی پایین ساختار نزدیکان به دولت قرار می‌گرفتند.

برخی از این افراد با اعضای موثر جبهه اصلاحات تماس گرفته و خواستار همراهی انتخاباتی با آنها شده‌اند که درخواستی بدون منطق بوده است. پیشنهاد اصلاح‌طلبان به این اعضای احمدی‌نژادی، اصلاح روند گذشته خودشان و شناختن جایگاهی بود که نزد افکار عمومی دارند. اما وضعیت آنها در جبهه اصولگرایی متفاوت است چنانکه هنوز اصولگرایانی هستند که دل در گرو دولت قبل دارند و احتمال بازگشت آنها برای دوره‌های بعد را می‌دهند مانند روح‌ا... حسینیان که عضو جبهه پایداری است اما مشی او در قبال احمدی‌نژاد و دولت او متغیر است به نحوی که روزی از او اعلام برائت و روز دیگر از تکرار دولتی با آن تفکر استقبال می‌کند. اما آنچه مسلم است طیف احمدی‌نژاد در اردوگاه اصولگرایی جایگاهی نخواستنی دارد.

2727

 

 

 

کد N977382