عراقچی مطالبه مشروع جنبش عدم تعهد درباره امحا کامل سلاح های هسته ای را تبیین کرد

معاون وزیر خارجه کشورمان در مراسم رونمایی از نمایشگاه عکس سازمان ملل متحد، مطالبه مشروع جنبش عدم تعهد درباره امحا کامل سلاح های هسته ای را تبیین کرد.

به گزارش خبرآنلاین سید عباس عراقچی, در مراسم رونمایی از نمایشگاه عکس سازمان ملل متحد که به مناسبت روز بین المللی امحا کامل سلاح های هسته ای برپا شده بود, به همراه رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد, نماینده عالی دبیرکل در امور خلع سلاح و رئیس کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی شرکت نمود.

در این مراسم وی به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در سخنانی کوتاه گفت مایه خشنودی است که مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد رئیس جمهور روحانی به نمایندگی از جنبش عدم تعهد برای نام گذاری روز 26 سپتامبر به عنوان روز بین المللی امحاء سلاح های هسته ای را تصویب کرده است و در چنین روزی باید خطرات سلاح های هسته ای و اهمیت خلع سلاح هسته ای به عنوان یک امر واجب جهانی برجسته شود.

وی افزود کشورهای دارنده سلاح هسته ای مسئولیت اصلی برای تحقق خلع سلاح هسته ای را بر عهده دارند و باید به تعهدات حقوقی خود در این زمینه عمل کنند. وی تاکید کرد مطالبه مشروع و به حق عدم تعهد شروع فوری مذاکره در مورد یک کنوانسیون جامع هسته ای است.

4949

کد N977275