سفیر ایران در لبنان:

مسئولان سعودی مسئولیت پذیر باشند

سیاسی

سفیر ایران در لبنان با اشاره به بی مسئولیتی سعودی ها در فاجعه منا، حادثه مذکور را نشانه عدم لیاقت آل سعود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان گفت: حادثه منی فاجعه ای دردناک است که نه تنها ایران بلکه همه جهان اسلام را جریحه دار کرد.

وی افزود: این حادثه نشان داد که اداره کنندگان حج لیاقت ندارند و باید تغییر کنند به ویژه که حج مهمترین مناسبت مسلمانان در همه جای دنیاست.

فتحعلی تاکید کرد: این حادثه محال است که از یادها محو شود و مقامات سعودی باید به مسئولیت خود در این زمینه اذعان کنند.

وی افزود: برخی از ایرانی ها همچنان در زمره مفقود شدگان هستنند و باید این پرونده به شکل جدی دنبال شود تا فیصله داده شود.