سید حسن خمینی: دولت بی تدبیر سعودی مسئولیت بزرگی در حادثه منا دارد

سید حسن خمینی,حادثه منا حج 1394شمسی

جماران نوشت: یادگار امام خمینی با اشاره به برخی جریانات غیرعقلانی در جهان اسلام مانند داعش، گفت: شکل گیری این گروه ها نتیجه مطلق انگاری و براساس این روش فکری است که هر کسی غیر از ماست بد است و باید کشته شود.

 حجت الاسلام سید حسن خمینی، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ادیان و مذاهب در قم، با تاکید بر شناخت موانع هم زیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف اظهار کرد: مشکل هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب در جهان امروز پررنگ تر از گذشته است در حالی که در اوایل شکل گیری ادیان در برخی از مناطق همزیستی مسالمت آمیزی میان پیروان آنان وجود داشت.

وی با ذکر برخی از نمونه های تاریخی در این زمینه افزود: تا وقتی موانع همزیستی را نشناختیم نمی توانیم آن ها را از بین ببریم؛ این کار نیازمند پژوهش های قوی است تا بدانیم چه عواملی باعث شد در برهه هایی از تاریخ جریانات متضاد، به یکدیگر گرایش پیدا کنند و در مقابل جریانات دیگر که درصد بالایی اشتراک فکری داشته اند کارشان به دعوا و خونریزی کشیده شود.

سید حسن خمینی یکی از موانع همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و مذاهب مختلف را مطلق انگاری دانست و گفت : مطلق انگاری در عقاید، لازمه دین است زیرا اگر یک دین عقاید خود را کامل و سالم نداند دین واقعی نیست؛ ما پلورالیسم اعتقادی را قبول نداریم زیرا حقیقت یکی است که برخی به آن دسترسی دارند و برخی از آن دور می مانند، اما مطلق انگاری رفتاری، یک ایراد و مانع همزیستی است.

وی افزود: اینکه فکر کنیم موحدان، مسلمانان، شیعیان و دوستان مان هر کاری که می کنند درست است، خلاف واقع است؛ زیرا هیچ ملازمه عقلی میان عقاید و رفتار ما وجود ندارد و ممکن است عقیده شما درست باشد، اما رفتارتان غلط باشد.

یادگار امام ادامه داد: عدالت مانع خطا نیست، بلکه مانع گناه است و آنچه مقابله خطاست عصمت است؛ بنابراین اگر فکر کنیم هرآنچه پیروان یک دین، مذهب یا فرقه انجام می دهند درست است، اشتباه کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما از عقاید دینی خود دفاع می کنیم در حالی که ممکن است مسلمانان در طول تاریخ خطاهایی کرده باشند؛ اینکه فکر کنیم مسلمان در هر کجای تاریخ هر کاری که کرده اند درست است تصور غلطی است همانطور که مسلمانان در دوران حکومت اموی در اروپا اشتباه کردند. بنابراین مطلق انگاری در حوزه رفتار آغاز دگماتیسم غلط است.

سید حسن خمینی مطلق انگاری رقیب را دیگر بعد مطلق انگاری به عنوان یکی از موانع همزیستی دانست و گفت: سرایت دادن دادن همه بدی ها و خوبی ها به رقیب درست نیست و باید توجه کنیم مطلق انگاری آفتی در فضای ذهنی ماست.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین موانع همزیستی ادیان و مذاهب این است که انسان در ذهن خود به مطلق انگاری رسیده باشد و همه را با یک چوب برانند.

یادگار امام با اشاره به برخی جریانات غیرعقلانی در جهان اسلام مانند داعش گفت: شکل گیری این گروه ها نتیجه مطلق انگاری و براساس این روش فکری است که هر کسی غیر از ماست بد است و باید کشته شود.

وی با اشاره به عید غدیر خم، امیر المومنین(ع) را یکی از سرمنشاء های اندیشه اسلامی ذکر و تاکید کرد: از افتخارات ما سرسپردگی و ارادت به آستان علی (ع) است.

یادگار امام در ابتدای سخنان خود با ابراز تاسف از فاجعه منا تاکید کرد : بدون شک در این حادثه مسئولیت بزرگی متوجه دولت بی تدبیر سعودی است.

27213

 

کد N976979