اتحادیه رسانه‌های پاکستان:

شبکه‌های تلویزیونی پاکستان ازعربستان درباره فاجعه منا انتقادنکنند

سیاسی

اتحادیه رسانه های دیجیتال پاکستان به رسانه ها و شبکه های تلویزیونی پاکستان اخطار داد در مورد فاجعه منا حق انتقاد از دولت عربستان را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «کاپیتال»، در این حکم آمده است که نباید به دوستی دیرینه پاکستان –عربستان خدشه وارد شود.

لازم به ذکر است شبکه تلویزیونی مذکور این حکم را نادیده گرفته و در برنامه ای از فاجعه منا انتقاد کرده است.

پیشتر هم خورشید شاه نماینده پارلمان پاکستان از دولت نواز شریف جهت عدم انتقاد از عربستان به واسطه حادثه منا انتقاد کرده بود.